Länder i fickformat. 212, Uganda - Omarb. och aktualiserad version / [av Lena Karlsson] - Stockholm : Utrikespolitiska institutet (UI), cop. 2015 - 32 s.

Omslagets insida: "Redigeringsdatum oktober 2015"

9789175073101


Uganda

916.761