Carlsson, Sten, 1917-1989.

Svensk historia / 2, Tiden efter 1718 / av Sten Carlsson. Sten Carlsson, Jerker Rosén. - 4. uppl. - Stockholm : Esselte studium, 1980. - 675 s. : ill. - Scandinavian university books .

9124296546 978-91-24-29654-4

Sverige Historia

948.5