Bennett, Lindsay.

Rhodos / [originaltext: Lindsay Bennett] ; [revidering: Marc Dubin] ; [översättning: Margareta Torfgård och Sofia von Malmborg]. - 3., rev. uppl. - Stockholm : Reseförlaget, 2013. - 144 s. : ill. - Berlitz reseguide .

Översättning från engelska. Titelrubrik: Berlitz.

9789174252927 91-7425-292-5

BTJ, häfteposition: 13113123 BTJ, häfteposition: 13113124

Grekland Balkanländerna Geografi

914.95