Kungl. Norra Smålands Regementes historia 1623-1973 : till 350-årsjubileet utarbetad av regementets historiekommitté / [planering, redigering, formgivning, bildanskaffning, bildtexter m. m.: Jan von Konow]. - Eksjö : [Historiekomm.], cop. 1973. - 792 s. : ill.

Mötesplatserna : Skillingaryd s 137-144. Minnesbilder från Skillingaryd s 149-152

Sverige Militärväsen Försvarsväsen